Nordvestivalen  er en konsert- og konkurransearena for voksenkorps. Konkurransedelen heter som tidligere Nordvesten for vaksenkorps og vi har også en egen avdeling for korps som ikke ønsker å konkurrere, men vil spille konsert. (Nordvestenkonsertene) I anledning Musikkorpsenes år 2018 er vi denne dagen så heldige at vi får besøk av Sjøforsvarets Musikkorps som skal spille festkonsert for oss.

Etter premieutdeling og festkonsert legger vår tekniske arrangør Torskangepoll Musikklag opp til middag og sosialt arrangement.

Målet for festivalen er å skape en arena hvor alle kan delta, uavhengig av ambisjonen og størrelsen på korpset.

Viktige datoer:
15. september – frist for påmelding.

1. oktober – frist for innsending av sceneoppsett, korps- / programomtale og påmelding til fesmiddag.

27. oktober – Konkurransedag

Spørsmål?
Ta kontakt på nordvest@musikkorps.no eller 98241164