Nordvestivalen  er en konsert- og konkurransearena for voksenkorps. Konkurransedelen heter som tidligere Nordvesten for vaksenkorps og vi har også en egen avdeling for korps som ikke ønsker å konkurrere, men vil spille konsert. (Nordvestenkonsertene) I anledning Musikkorpsenes år 2018 er vi denne dagen så heldige at vi får besøk av Sjøforsvarets Musikkorps som skal spille festkonsert for oss denne dagen kl. 19:30

Målet for festivalen er å skape en arena hvor alle kan delta, uavhengig av ambisjonen og størrelsen på korpset.

Viktige datoer:
15. september – frist for påmelding.

1. oktober – frist for innsending av sceneoppsett, korps- / programomtale og påmelding til fesmiddag.

27. oktober – Konkurransedag

Spørsmål?
Ta kontakt på nordvest@musikkorps.no eller 98241164