Om Norsk Blåsesymfoni

Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med ett av de norske profesjonelle militærkorpsene. Til sammen utgjør dette et symfonisk ensemble på ca. 60 musikere, som vil fremføre spennende verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Sjøforsvarets musikkorps (SFMK) i Bergen

Prosjektet er den 12. – 16. august 2019 i Bergen, ankomst 11. august. Øvinger i Lungegaarden kulturarena på Wergeland sør for Bergen, avslutningskonsert blir i Peer Gynt Sal i Grieghallen fredag 16. august.

Det blir tuttiprøver hver dag kl. 10 og 14,  gruppeprøver, huskonserter og andre aktiviteter på ettermiddag/kveld. Det vil være akkompagnatør tilknyttet prosjektet.

Dirigent er Bjarte Engeset, kunstnerisk leder for Kongelige Norske Marines Musikkorps.

Du kan også melde deg som solist med Norsk Blåsesymfoni. I så fall må du sende opptak av aktuelt solistverk i forbindelse med at du søker kurset. Solistverket må være arrangert for korps og du må oppgi hvilken utgave du vil benytte. Det er en betingelse for solistoppdrag at du deltar i Norsk Blåsesymfoni på det øvrige programmet. Solistverket kan være inntil ca. 10 minutter.

Prøvespill

Prøvespill gjøres ved at det sendes inn videoopptak. Vi inviterer følgende instrumentgrupper: fløyte, obo/engelsk horn, klarinett, fagott, saksofon, valthorn, trompet, trombone, eufonium, tuba, slagverk. Du må huske å oppgi eventuelt bi-instrument.

Opptaket skal inneholde:

  • Ett eller to selvvalgte stykker på til sammen mellom 5 og 7 minutter. Kan også inneholde musikk fremført på bi-instrument.
  • Dersom du også søker som solist må du sende inn et eget opptak for dette, varighet inntil ca. 10 minutter.
  • Slagverkere skal fremføre musikk både på skarptromme og melodisk slagverk.
  • Dersom lydgjengivelsen på videoopptaket er dårlig, må du i tillegg sende inn lydfil av det samme opptaket.

Det anbefales at du sender videoopptaket via en sendingstjeneste som www.wetransfer.com til berit@musikkorps.no eller Dropbox som deles med berit@musikkorps.no.

Søknadsfrist 1. mars (avsluttet)
Uttak innen 1. april

Kontaktperson Berit Handegard.

Invitasjon 2019 (PDF)

Økonomi

Deltakeravgiften er kr. 2000,- Dette dekker kursavgift, hotellovernatting, frokost, lunsj og middag hver dag, innlands reise t/r Bergen, lokal transport i Bergen samt avslutning fredag etter konserten.

De som ikke bor i Bergensområdet blir innkvartert på hotell.

Søknadsskjema er nå stengt

Vi oppfordrer deg til å like vår Facebook-side. Mye informasjon vil bli lagt ut der.

Norsk Blåsesymfoni gjennomføres med støtte av Dextra Musica og Sparebankstiftelsen.