Om Norsk Blåsesymfoni

Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med ett av de norske profesjonelle militærkorpsene. Til sammen utgjør dette et symfonisk ensemble på ca. 60 musikere, som vil fremføre spennende verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF) og marinemusikken (KNMM) med støtte fra Dextra Music

.

Samling i Sandefjord 8. – 12. august. Øvinger og konsert blir i Hjertnes kultursenter

Det blir tuttiprøver,  gruppeprøver, huskonserter og andre aktiviteter.

Om dirigenten

Nils Erik Måseidvåg fra Stavanger regnes som et av Norges store dirigenttalent og han har allerede gjestet flere norske profesjonelle ensembler med suksess inkludert OFO, BFO, KSO, TSO, SSO, KORK og alle forsvarskorpsene. Gjennom konkurranser har han dirigert orkestre som London Symphony Orchestra, Rotterdam Sinfonietta og Danmarks Radiosymfoniorkester. Gjennom 2018-19 var han assistentdirigent for BFO.
Nils Erik hadde sin debut fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Aarhus Symfoniorkester sommeren 2020, hvor han studerte under Giordano Bellincampi og Michael Schønwandt, og han har tidligere tatt en Master i orkesterdirigering ved Norges Musikkhøgskole under Ole Kristian Ruud.
Foto: Therese Pewal

Solist?
Du kan også melde deg som solist med Norsk Blåsesymfoni. I så fall må du sende opptak av aktuelt solistverk i forbindelse med at du søker kurset. Solistverket må være arrangert for korps og du må oppgi hvilken utgave du vil benytte. Det er en betingelse for solistoppdrag at du deltar i Norsk Blåsesymfoni på det øvrige programmet. Solistverket kan være inntil ca. 10 minutter.

Prøvespill

Prøvespill gjøres ved at det sendes inn videoopptak. Vi inviterer følgende instrumentgrupper: fløyte, obo/engelsk horn, klarinett, fagott, saksofon, valthorn, trompet, trombone, eufonium, tuba, slagverk, piano og kontrabass. Du må huske å oppgi eventuelt bi-instrument.

Opptaket skal inneholde:

  • Ett eller to selvvalgte stykker på til sammen mellom 5 og 7 minutter. Kan også inneholde musikk fremført på bi-instrument.
  • Dersom du også søker som solist må du sende inn et eget opptak for dette, varighet inntil ca. 10 minutter.
  • Slagverkere skal fremføre musikk både på skarptromme og melodisk slagverk.
  • Dersom lydgjengivelsen på videoopptaket er dårlig, må du i tillegg sende inn lydfil av det samme opptaket.

Det anbefales at du sender videoopptaket via en sendingstjeneste som www.wetransfer.com til berit@musikkorps.no eller Dropbox som deles med berit@musikkorps.no.

Søknadsfrist 1. mars, innsending av opptak innen 15. mars 
Uttak innen 1. april

Kontaktperson Berit Handegard.

Økonomi

Deltakeravgiften er kr. 2000,- Dette dekker kursavgift, hotellovernatting (for de som ikke bor i Sandefjordsområdet), frokost, lunsj og middag hver dag.