Sosial kontakt må fortsatt begrenses, men kommuner kan åpne for innendørs musikkøvelser når situasjonen tillater det.

Kommuner kan åpne for øvelser

Det betyr at kommuner selv har myndighet til å bestemme om de vil åpne for organiserte fritidsaktiviteter innendørs for voksne. Vi har allerede sett eksempler på at dette blant annet nord i landet.

Regjeringen fastholder likevel at vi skal holde sosial kontakt på et minimum en stund til. Det medfører at aktivitetsnivået hos kor, korps, band, orkestre og konsertarrangører fortsatt vil bli redusert i deler av første halvår.

I kommuner hvor det ikke er spesielle tiltak, enten innført av nasjonale myndigheter gjennom forskrift eller av kommunen selv, ligger den generelle anbefalingen til grunn.

Selv om det hadde vært å foretrekke at vilkårene for innendørs fritidsaktiviteter for voksne ble gjenspeilet i den nasjonale anbefalingen, gjerne i form av en mer regionalt differensiert tilnærming, vil antagelig denne praksisen bli stående en stund til.

Veien videre

Musikklag i kommuner med et lavt eller akseptabelt smittetrykk kan utforske muligheten for at det kan gjennomføres innendørs øvelser i egen kommune. Laget bør kunne vise til at de har tatt for seg relevante vurderingspunkter, og selvsagt hvilke forholdsregler som gjøres for å begrense smitterisiko på øvelsen. Det kan også være nyttig å gjennomføre en forenklet risikovurdering.

Helt grunnleggende er det selvfølgelig å følge veilederen smittevern for musikkøvelser.

At det kan gjennomføres innendørs aktivitet er viktig, da det ikke finnes noen reelle alternativer for felles musikkutøvelse. Lydforsinkelse utelukker digitale øvelser for mer enn rundt fem personer. I beste fall kan det benyttes til én-og-én-øvelser mellom instruktør og utøver, men det er ikke mulig å spille flere sammen over nett. Når tallene på gradestokken skifter farge til blått, blir det også vanskelig å bruke både sang og instrumenter utendørs, som følge av at ventiler blir sittende fast og lignende.

Å synge eller spille sammen med andre har betydelige positive effekter for folkehelsen. Å delta i musikk sammen med andre er en svært effektiv vaksine mot ensomhet. Kommuner bør derfor vurdere å slippe musikklivet til hvis smittesituasjonen tillater det.

Forsterkede tiltak på deler av Østlandet

I kommuner med utbrudd eller et høyt smittetrykk vil det være innført forsterkede smitteverntiltak. Disse er innført av nasjonale myndigheter eller av kommunen selv. I mange tilfeller vil de forsterkede smitteverntiltakene innebære et konkret forbud mot organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Etter utbruddet av mutert covid-19 i Nordre Follo ble det fastsatt forsterkede tiltak fra nasjonale myndigheter i kommunen og omliggende kommuner, også kjent som tiltak innenfor «ring 1-kommuner» og «ring 2-kommuner».

Dette gjenspeiles i covid-19 forskriften, der nasjonale myndigheter kan fastsette forsterkede tiltak i kommuner med henholdsvis et særskilt høyt, høyt-, ganske høyt eller et noe høyt tiltaksnivå. Innenfor disse fire tiltaksnivåene kan det ikke gjennomføres musikkøvelser for voksne, verken utendørs eller innendørs, og for kommuner med et særskilt høyt tiltaksnivå kan det heller ikke gjennomføres musikkøvelser for barn og unge under 20 år.

Se også oppdaterte råd om smittevern