Regionkorpsa i NMF Nordvest har som mål å:

  • vere eit tilbod til dei mest interesserte musikantane i regionen
  • stimulere til at fleire tenåringar spelar i korps
  • vere ein arena for kvalitet, oppleving og utfordringar, der dei eldste musikantane får høve til å utvikle seg vidare saman med andre musikantar i same aldersgruppe
  • gå føre med eit godt eksempel, både musikalsk og organisatorisk, i regionen
  • vere til inspirasjon for den einskilde musikant, så musikanten kan vere med å motivere til utvikling i heimkorpset.
  • skape gode opplevingar både for musikantar og publikum

Teknisk arrangør er: Nordfjordeid Skulekorps