NMF Nordvest har gleda av å invitere til Nordvesten vaksenkorps 2016 – Regionmeisterskapet for vaksenkorps. Konkurransen går av stabelen den 29. oktober på Operahuset i Nordfjordeid. Teknisk arrangør er Nordfjordeid Skulekorps.

Nordvesten er ein årleg konsert– og underhaldningskonkurranse for vaksenkorps.

Konkurransen er open for alle korps som er medlem i NMF. Korps frå Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane kjempar og om tittelen Nordvestmeister.