Stillingen er en utvidelse av dagens bemanning.

Birgitte vil jobbe i 80% stilling fordelt på 40% for NMF Sør og 40% for NMF nasjonalt. Hun skal ha spesielt fokus på opplæring av aspiranter og juniorer og utviklingsarbeid tilknyttet dette. I tillegg vil hun bidra musikkfaglig i regionen og også med produksjon i forbindelse med NMF Sørs arrangementer.

Ta gjerne kontakt med Birgitte på e-post birgitte@musikkorps.no eller telefon 906 19 924.