Kjell er 58 år, og er født og oppvokst på øyen Gossen like utenfor Molde. Han har drevet med musikk siden han var 5-6 år.

– Jeg har stort sett hele tiden vært aktiv musiker, som keyboardist/pianist, studiomusiker, arrangør og musikalsk leder, og er p.t. delaktig i 5 forskjellige musikkprosjekter, fra konserter med og for barn, til egenarrangerte salmer og folketoner i kirker, sier han.

Hvorfor søkte du på stillingen som daglig leder?

– Jeg har de siste 3 årene jobbet som bedriftsrådgiver i eget selskap, og som musiker. Når jeg så stillingsannonsen, bestemte meg jeg for å søke tvert. Det passet godt inn å eventuelt kunne gjøre en innsats i NMF i 2018 – i jubileumsåret. Jeg har alltid ansett korpsbevegelsen som en veldig viktig samfunnsbygger, og gjør en ufattelig viktig innsats for folk i alle aldre, fra alle samfunnslag. Jeg følte også at jeg har noe bidra med i forhold til min kompetanse, erfaring og personlige egenskaper.

Hva kan du bidra med i denne stillingen?

– Jeg skal i første rekke bidra til at regionskontoret fungerer så godt som mulig i et jubileumsår uten Ingrid Sofie, som er i permisjon. I mine jobber som leder og bedriftsrådgiver har jeg primært jobbet med utvikling mot næringsliv og offentlig sektor, og i egen organisasjon. Jeg håper å kunne bidra med min kompetanse på dette området inn i NMF og i forhold til korpsene.

Hva gleder du deg mest til å sette i gang med?

– Jeg gleder meg veldig til å delta i forberedelse og gjennomføring av planlagte korpsaktiviteter, regionkorpssamlinger, konkurranser og sommerkurs, og å treffe korpsmedlemmer i alle aldre. Jeg gleder meg også veldig til å lære noe nytt, og samtidig bidra med mitt både internt og i forhold til korpsene.