Etter en utlysing av stillingen kom det inn 12 søknader til jobben som ny dirigent for Rogaland Ungdomskorps. NMF Rogalands administrasjon og regionstyre har gjennomført en grundig prosess, med endelig  vedtak i regionstyremøte onsdag 11. april.

Clive utviste gjennom prosessen høy grad av profesjonalitet, med grundige og klare tanker for hvordan RUK kan utvikle seg videre både musikalsk og sosialt, samt styrke sin stilling som fyrtårn og forbilde for korpsmusikanter Rogaland.

Clive er utdannet tubaist ved Trinity College of Music i London, og har videreutdanning innen dirigering fra Universitetet i Stavanger. Han har bred erfaring som dirigent for en lang rekke korps i regionen og i landet ellers, og er særlig glad i, og kjent for, sitt arbeid med ungdom og barn.

Ansettelsen gjelder for tre sesonger fra høsten 2018 til våren 2021. Med disse 3-årsperiodene ønsker NMF Rogalands regionstyre å kunne tilby RUK musikantene varierte impulser og erfaringer gjennom møte med flere dirigenter i løpet av en medlemsperiode.

RUKs medlemmer og NMF Rogalands styre og administrasjon retter en stor takk til avtroppende dirigent Martin Kinn for god innsats i tre sesonger.