Etter utlysning tidligere i vår mottok NMF Rogaland 12 søknader på jobben som dirigent for Rogaland Ungdomskorps. Valget falt på Martin Kinn (30).

Martin avslutter for tiden sine grunnstudier i korpsdireksjon ved Universitetet i Stavanger, og begynner til høsten på videreutdanning samme sted. Han er fra før utdannet allmennlærer fra høyskolen i Bergen, og har studert ensembleledelse ved Griegakademiet. Han har også deltatt ved en rekke mesterklasser og akademier i Norge og i utlandet.

Martin dirigerer for tiden Madlamark Skolekorps i Stavanger og Tysvær Brass, og har dirigenterfaring fra en rekke andre skole- og voksenkorps i Rogaland og Hordaland.

NMF Rogaland gleder seg til samarbeidet i årene som kommer.