2017 er året hvor voksenkorpsene i Nordvest kan reise på minifestival! Nordvestivalen er en konsert- og konkurransearena for voksenkorps. Konkurransedelen er Nordvesten for vaksenkorps mens det nå blir en egen større avdeling for korps som ikke ønsker å konkurrere, men vil spille konsert for et stort publikum med korpsentusiaster (Nordvestenkonsertene)! Hele dagen avsluttes med et stor felles sosialt arrangement!

Konsert og konkurranse-delen avholdes i Ingebrigt Davik huset i Brattvåg, mens festmiddag, festkonsert og kveldsarrangement blir på Scandic Parken Ålesund

Målet for festivalen er å skape en arena hvor alle kan delta, uavhengig av ambisjonen og størrelsen på korpset.

Viktige datoer:
29. september – frist for påmelding.

6. oktober – frist for innsending av sceneoppsett, korps- / programomtale og påmelding til fesmiddag.

28. oktober – Konkurransedag

Spørsmål?
Ta kontakt på nordvest@musikkorps.no eller 98241164