– Jeg gleder meg over å være i gang. Det er mye spennende å ta tak i, og mye å sette seg inn i, smiler Mette. NMF har utøvere på alle nivåer både hva gjelder mestring og ambisjoner, og Mette er klar på at hun ønsker at regionen skal tilby relevant utvikling for så mange som mulig.

Men hun er realistisk:
– Samtidig innser jeg også at 20% stilling vil ha sine begrensninger. Derfor tenker jeg det vil bli viktig å velge ut noen fokusområder og gjøre disse best mulig. Hvilke disse tror jeg vil bli klarere i løpet av den første tiden.

Engasjement for drillmiljøet

Mette har mann og bolig i Asker, og er stolt, og over gjennomsnittet engasjert, drillmamma til to jenter. Hun kjenner NMF som tidligere musikant og styremedlem i korpset til jentene.

– Jeg kjenner drillmiljøet både gjennom drilltropp knyttet til skolekorps og gjennom selvstendig drilltropp som jentene nå er medlemmer i, smiler hun.

Mette kommer også til å være involvert i Workshop Drill 2018, og vi gleder oss til å jobbe med Mette, til beste for drillkorpsene i regionen.

Mette: mette@musikkorps.no