Det er blant annet lagt inn en tekst som presiserer hva som gjelder for antall som kan øve sammen, etter at vi har fått en del spørsmål knyttet til grupper på 20 personer.

I tillegg er det lagt inn et moment som skal hjelpe korpsene dersom det blir behov for smittesporing.

Utendørsøving

Tidligere har det bl.a. stått at vi anbefaler to meters avstand ved utendørsøvelser. Denne anbefalingen er nå fjernet.

Avklaringer korps og drill19.08.2020