I den generelle veilederen er følgende nytt fra 10.06.

• Nye bestemmelser for sambruk og deling av utstyr. Ingen sambruk endret til at vær aktsom ved sambruk av utstyr og instrumenter, med de råd som kommer frem av punkt 2.4 i Smittevern for idrett. Punktene er tatt inn i veilederen for musikkøvelser i samråd med Folkehelseinstituttet og Kulturdepartementet
• Lagt til forklarende avsnitt om avstand og nærkontakt hvis smitte blir påvist etter øvelsen har funnet sted.
• Endret alderstrinn til og med 20 år for avstandsbestemmelse om barne- og ungdomsaktivitet.

I avklaringsdokumentet for korps og drill er følgende endringer  gjort:

Smittevern og hygiene:

  • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.
  • Materiell og utstyr som noter, nettbrett, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter bør som hovedregel skal ikke deles med andre.
  • Hvis felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
  • Drillerne kan bytte staver på trening, gjøre exchanges (bytte staver ved å kaste til hverandre) eller samarbeidssekvenser der drillstaver eller drillere kommer i kontakt med hverandre. Drillere må i slike tilfeller være ekstra aktsomme med å ta seg i ansiktet underveis, vaske hender grundig, samt rengjøre staver etter bruk.

Utstyr og instrumenter

  • Alle drillere bør bruke egen drillstav, flagg etc. men disse kan byttes med andres staver og flagg dersom aktiviteten nødvendiggjør det. Da må utstyret rengjøres etter bruk, og drillere som deler utstyr må være ekstra aktsomme med å ta seg i ansiktet og vaske hendene grundig etter trening.
  • For slagverkere anbefales bruk av egne instrumenter, stikker og køller, men det kan bruke felles utstyr dersom det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Slagverkere som deler instrumenter, stikker og køller med andre må påse at utstyret rengjøres etter bruk, de må være ekstra aktsomme med å ta seg i ansiktet og de må vaske hendene grundig etter øving.

Generell veileder

Avklaringer korps og drill pr 10. juni