Etter seks år som president i NBTA Norway har Merit Kristiansen trukket seg fra vervet, ettersom det ikke lot seg kombinere med hennes nye rolle i NMFs kontrollkomité. Hovedoppgaven til presidenten er å representere NMF på møtene i NBTA og WFNBTA. (World Federation of National Baton Twirling Associations)

Ny president

På Forbundsstyremøtet 9. januar ble Lise Hagen Rebbestad valgt til ny president i NBTA Norway frem til 31.12.2016.
– Først har jeg lyst til å takke Merit Kristiansen for den innsatsen hun har lagt ned for NMF i NBTA. Hun har jobbet for Norges syn på de internasjonale møtene på en utmerket måte, hun har ikke vært redd for å si sin mening. I NBTA er hun kjent for å være ryddig og ikke minst saklig. Norge har hatt en tydelig røst ved hjelp av henne.
– Nå blir det min tur å fortsette arbeidet, sammen med Ingrid Yerlikaya, som er teknisk ansvarlig, forteller Rebbestad.

Vil jobbe for NMFs verdier internasjonalt

– Min viktigste oppgave nå vil være å fungere som forbundsstyrets forlengede arm inn i NBTA Europe og WFNBTA. Det er viktig for meg og få frem NMFs verdier: Engasjert, Inspirerende og Inkluderende. Jeg ønsker å påse at NMFs interesser blir ivaretatt. Jeg har allerede, gjennom mitt styreverv i WFNBTA, opplevd at Norge blir sett på som en seriøs drillnasjon som har kommet langt. Det skal vi fortsette med å vise verden! Samtidig gleder jeg meg stort til å få lov til å bli med det norske landslaget og representere Norge sammen med dem. Vi har noen flotte representanter for NMF som hvert år blir tatt ut til EM/VM Twirling og EM Majorettes, sier Rebbestad.
Bilde av Merit Kristiansen

Merit Kristiansen. Foto: Privat

 Merit har gjort en strålende jobb i NBTA Norway, og har følgende hilsen:

– I løpet av de seks årene jeg har vært president i NBTA Norge, har jeg sett stor fremgang, motivasjon, ståpåvilje, fellesskap, lagånd og flotte prestasjoner som har ført til flere medaljer og pallplasseringer. Det har vært inspirerende å følge dere i mesterskapene, og jeg har vært en svært stolt representant for Norge i det europeiske og internasjonale drillmiljøet. Jeg vil takke alle drillere, trenere, landslagsledere og supportere for en givende, hyggelig og spennende tid, og jeg ønsker dere alle lykke til videre!

Internasjonalt samarbeid 

Årsmøtene i NBTA Europe og WFNBTA består av en delegat (hovedsakelig presidentene) fra hver av medlemsorganisasjonene, og møtene i NBTA Europe deles inn i en teknisk og en administrativ del. Teknisk ansvarlig deltar på det tekniske møtet, og presidenten deltar på det administrative møtet. Den administrative delen behandler saker som valg, regnskap, tildeling av mesterskap, evaluering av mesterskap, utviklingen i de internasjonale samarbeidene m.m.

NMFs representant

Som president er man NMFs ansikt utad til det norske landslaget på mesterskapene. Man deltar på de formelle delene av mesterskapet, det vil si åpnings- og avslutningsseremonien, sitte i passkontroll og delta på offisielle møter og mottakelser. En annen og svært viktig oppgave for presidenten i NBTA Norway er å være NMFs representant ovenfor det norske landslaget, dvs. de som tas ut i NM til å representere Norge i EM eller VM.