Sjøforsvarets musikkorps reiser igjen på rekrutteringsturné for å inspirere nye unge lovende barn til å starte i korpset ditt.

De stiller med tre ensembler: 1 for skolekorps brassband og 2 for skolekorps janitsjar.

Gruppene spiller 3-5 låter som fenger for publikum og med presentasjon av instrumentene i mellom låtene.

Krav for å få tildelt konsert med Sjøforsvarets Musikkorps sine grupper:

  • Det SKAL være en representant fra skolekorpset tilstede fra start til slutt.
  • Skolekorpset sin representant skal informere om skolekorpset sitt.
    • Hvordan kan  de nyrekrutterte nå dere.
    • Er  det informasjonsmøte.
    • Hvilke aktiviteter har korpset etc.
  • Korpset må selv ordne lokale og gjøre avtaler med skolen om å invitere trinnene de ønsker å rekruttere fra.
  • Skolekorpset må ha en kontaktperson med kontaktinfo NMF og Sjøforsvaret kan forholde seg til.

Da er det bare å sende søknad til : beateh@musikkorps.no