NMF Hordaland ønsker å samle alle skolekorpsdirigenter i Bergen igjen for å gi alle faglig påfyll.

Agenda for samlingen er:

 • Opplæring på slagverk med Snorre Svenningsen
  • Hva heter de forskjellige instrumentene?
  • Hvilke køller bruker vi til hva ?
  • Hvordan stemmer vi pauker ?
 • Effektiv prøve med Bjørn Sagstad
  • Alle må ta med sitt instrument
 • Repertoar og kvalitet på repertoaret ved Torstein Aagaard-Nilsen
  • Hva bør vi se etter når vi plukker ut repertoar ?

Dato for høstsamlingen er søndag 18.september 2016 på Grand Terminus

Påmelding sendes til Hordaland@musikkorps.no