Siden NMF hvert år har flere drillere som deltar på internasjonale mesterskap, er det nødvendig at vi følger etter utviklingen som skjer internasjonalt.

Flere justeringer

NBTA Europe har i tillegg endret på selve aldersinndelingen i duett som medfører at yngre utøvere enn først forespeilet i retningslinjene fra 1/9-19, kan danne Preteen duett, mens juniorklassen i duett utvides til å gjelde flere alderstrinn. Ettersom NBTA Europe sitt aldersreglement nå er slik at to førsteårs preteen-solister sammen utgjør en juniorduett, så vil det ikke bli invitert til deltakelse i preteen-duett på NM (og heller ikke noe uttak internasjonalt i preteenduett). Adult er en aldersklasse i solo, men ikke lenger i duett. Etter en ny vurdering er det besluttet i NMF at vi tar inn divisjonene Intermediate og Advanced også i Drilldans duett. I Majorettes har NBTA Europe gjort en endring som medførte at NMF måtte innføre Preteen som en aldersklasse i Majorettesklassene. I NBTA Europe er nemlig Juvenile i majorettestropp en aldersklasse som har et stort aldersspenn, og det var nødvendig for NMF å dele opp denne i to klasser for å opprettholde våre bestemmelser om at utøvere må fylle 12 år det året mesterskapet foregår for å kunne delta internasjonalt.

Samtidig som vi reviderer retningslinjene så har vi dessuten gjort følgende endringer:

  • Preteen er lagt inn i tabellen over aldersklasser i Twirl Team (dette hadde falt ut i forrige versjon)
  • Senior beginner er tatt tilbake som mulig divisjon i Solo 1 Baton, Solo 2 Baton og Solo X Strut
  • I Batonflag Team er antall utøvere i troppen satt til «minimum 6, maksimum 10» (til sammenligning med 6-8 som var gjeldende i den forrige versjonen)
  • NMF har i flere år forsøkt å invitere til bruk av gutteklasser, og nå er også aldersinndelingen for gutter konkretisert dersom det blir nok deltakere til å kunne gjennomføre
  • Kapittelet om kortprogram er utvidet når det gjelder forklaring av poenggivning

Vi beklager å måtte revidere retningslinjene en ekstra gang kort tid etter at de nylig ble revidert. Behovet for en oppdatering skyldes endringer internasjonalt som ikke var varslet på forhånd. NMF deltok i oktober på årsmøtet i NBTA Europe, og der ble det vedtatt en del endringer foreslått av teknisk komité. Da referatet kom en uke senere stemte ikke innholdet med våre notater fra møtet. Det har tatt flere uker å få svar fra NBTA Europe og sørge for enighet omkring referatet, men nå er de viktigste detaljene på plass. Vi vil legge ut informasjon om uttak til internasjonale mesterskap når vi har dette klart.

Retningslinjer – Korpsdrill NMF – pr 10.11.2019

Aldersinndeling drillkonkurranser i NMF i 2020

Konkurransegrener i korpsdrill NMF