Musikkonsulent i NMF Hordaland

Christian er 36 år, og er utdannet lærer. Han har spilt i korps siden han var sju år og er dermed godt kjent med korpsbevegelsen fra et medlemperspektiv. I dag spiller han trombone i Manger Musikklag og har vært med på å planlegge, forberede og gjennomføre flere ulike oppdrag for korpset. Christian har også tidligere vært deltakende i aktiviteter i regi av NMF, blant annet sommerkurs og som pedagogisk veileder på VinterPULSE. I tillegg jobbet han i ett år i Sør-Afrika i 2005, i regi av Bands Corssing Borders.

Hvorfor søkte du på denne stillingen?

– Jeg har vært med på en del prosjekter med NMF tidligere, og det falt i smak. Jeg synes det er spennede å få være med på å forme retningen og innhold i utviklingen fremover. Jeg gleder meg til å ta med meg min pedagogiske bakgrunn videre inn i denne jobben.

 

Produsent i NMF Nord-Norge

Ellen Merete Søvik er født og oppvokst på Nordvestlandet, og har drevet med korps siden hun var ung. Hun er utdannet allmennlærer og har i tillegg studert teoretisk musikk ved Eastman School of Music i Rochester. De siste 14 årene har hun spilt aktivt i Hammerfest Musikkforening, der hun også er styreleder. Hun har vært med å arrangere flere produksjoner, både store og små.

Ellen Merete Søvik er ny produsent i NMF Nord-Norge

Hvorfor søkte du på denne stillingen?

– Det er spennende å jobbe med korps, og som «gammel» korpsing brenner jeg for korps og korpsbevegelsen. Det å få lov til å være med å utvikle korps i Finnmark er utfordrende grunnet avstander og samtidig viktig for at så mange som mulig skal få være med på å lære gleden og samholdet det gir å spille sammen.

Hva vil du fokusere på i stillingen?

– Jeg ønsker å fokusere på samarbeid mellom de skolekorps som finnes i Finnmark. Rekruttering til skolekorps der det ikke er så mange, men samtidig støtte til skolekorps som er i godt driv. Jeg ønsker å utvikle sommerkursene til å bli den arenaen ungdommen vil være med på i sommerferien, samt å skape samspillsarenaer mellom voksne og barn gjennom regionkorpssamlinger som gir utfordringer for alle.