Endringer i aspirant og juvenile

De største endringene er at i aldersgruppen aspirant og juvenile kan de kun stille i Solo X strut, Solo 1 baton og Tropp. I Drilldans tropp og Twirl Team er musikktiden redusert i aldersklassene aspirant og juvenile. Musikktiden er nå på 01.00-02.00 min.

Ikke lenger beginner i Drilldans solo

I Drilldans solo er beginner tatt bort i preteen, junior og senior.  Det er ønskelig at utøverne begynner med Solo 1 baton for å få på plass riktig teknikk. I Drilldans solo er det da kun mulig å stille i Intermediate og Advanced. Vi oppfordrer trenere til å ta gode valg og ikke la utøverne å stille i drilldans solo Intermediate eller Advanced før de har nivået til det.

Nye klasser

NMF innfører nå Solo 3 baton, med samme musikk som Solo 2 baton. I Solo 3 Baton blir det foreløpig ikke noen divisjonsinndeling i hver aldersklasse.

Internasjonalt blir kortprogram innført i 2022, der poengsummen i kortprogram blir lagt til poengsummen i drilldans solo. Allerede til kommende sesong innfører vi dette for junior og senior Advanced, men foreløpig som egen klasse der poengsummen ikke blir lagt til drilldans solo-poengsummen. Vi ønsker å begynne tidlig med innføringen slik at vi kan forberede utøvere og trenere på det som venter de neste årene.

Mer informasjon om nye klasser, samt oppdaterte tabeller og oversikter kommer i retningslinjene i september.

Vi ønsker alle en riktig fin sommer.