Her ligger de reviderte retningslinjene.

Det er fortsatt ganske uavklart hva som skjer med kortprogram internasjonalt. I påvente av mer avklaring her lar vi derfor kortprogram stå som en egen klasse (ikke obligatorisk for å kunne stille i Drilldans solo).

Kortprogram egner seg godt for å jobbe med teknikk og kvalitet innenfor alle de sentrale øvelsene kortprogram består av. Vi anbefaler dessuten kortprogram for de som har ambisjoner om å stille på felles VM for korpsdrill/sportsdrill sommeren 2024 i freestyle/drilldans.

Det som er revidert i retningslinjene er som følger:

 • NMF følger barneidrettsbestemmelsene. Dette innebærer at man må minst fylle 11 år det kalenderåret konkurransen gjennomføres for å kunne få poeng og plassering. For å kunne stille på NM/EM/VM må man minst fylle 13 år mesterskapet gjennomføres. Aldersgrensene gjelder både i solo, duett og tropp (begge duettdeltakere og samtlige troppsdeltakere)
 • Utøvere som har spesielle behov eller utfordringer kan enten stille i de ordinære klassene med poeng og plassering, eller i en vurderingsklasse. I vurderingsklassen får man ikke utdelt poeng eller plassering, men dommerskjema med tilbakemeldinger. Man kan stille i alle solist-, duett- og troppsklasser (se avsnitt 1.0). Det blir også utdelt deltakermedalje/-pokal i vurderingsklassen.
 • Det er innført Aspirantklasse i Pom pons og Twirl duet. Aspirantklassen er fjernet i Majorettes, unntatt i Traditional Majorettes Corps (erstattet av Vurderingsklassen)
 • 2.1 Aldersklasser: NMF velger å dele opp noen av aldersklassene for ivareta utøverne. Siden barneidrettsbestemmelsene er innført, ønsker vi at utøverne får gode overganger inn til konkurranse med rangering og poeng.
 • 2.2 Divisjoner med tilhørende tabell: NMF har fått flere innspill om at divisjonene Beginner, Intermediate og Advanced har gitt lite rom for utvikling. Ikke alle når det høyeste nivået, og med en oppdeling av Intermediate til Low og High Intermediate får utøverne mer muligheter til å avansere fra Beginner. Vi ønsker at Beginner skal være forbeholdt utøvere med mindre erfaring eller som jobber med det grunnleggende. De som tidligere har plassert seg øverst i Beginner kan nå stille i Low Intermediate. De som har begynt å komme på et høyt nivå, men som ikke er helt på Advanced-nivå ennå kan stille i High Intermediate. NM-kvalifisering i solo og duett vil bli gjort blant påmeldte i High Intermediate og Advanced.
 • 2.2 Divisjoner: Det er skrevet noen retningslinjer til arrangør med tanke på sammenslåing eller oppdeling av klasser ved henholdsvis lav eller stor påmelding i en klasse
 • 3.0 Musikk: Ny formulering: «Musikkvalg skal tilpasses utøvernes alder og nivå. Det skal ikke benyttes musikk med upassende tekst/vokal.» Det er gjort noen mindre justeringer på minimumstiden for de yngste i enkelte klasser, maksimumstid er beholdt for de som ønsker dette. Se bilde med endringer markert i rødt lenger ned.
 • 4.1.2 Kostyme: Ny formulering: «Deltakere skal sørge for at drakten dekker undertøyet»
 • 7.1.3 Utregning av poengsum: Ytterligere presiseringer og eksempler er tatt med for å forklare poengutregningssystemet for å gjøre det mer forståelig, og kanskje få færre spørsmål om dette underveis i sesongen.
 • 7.5 Poengskala: I tråd med innføringen av ny divisjon er poengskalaen justert.
 • 7.7 Premiering: Alle deltakere t.o.m. 12 år skal ha deltakermedalje i en konkurranse. Dette gjelder også samtlige som stiller i Aspirant- eller Vurderingsklassen. Aktuelle drillere får én slik deltakermedalje uansett antall startnummer. I tillegg kommer medaljer eller pokaler i klasser med poeng til topp tre på resultatlisten.

NMF ønsker lykke til med konkurransesesongen!

Fra 1. januar 2024 har vi planer om at Drilldans solo i rekrutt og preteen skal erstattes med Artistisk solo, og at Artistisk solo skal innføres som et tillegg til Drilldans solo i Youth, Junior, Senior og Adult. Drilldans duett preteen kommer til å bli erstattet med Artistisk duett preteen f.o.m. 1. januar 2024. Artistisk duett innføres også som et tillegg i Junior og Senior.