Epost Korps Fylke

 Leder:

 Nils-Gunnar Solli niguso@online.no Molde Janitsjar Møre og Romsdal

 Nestleder:

 Kari R. Klokseth kari.klokseth@gmail.com Musikkorpset Tempo Møre og Romsdal

 Styremedlemmer

 Caroline Bjørge  caroline.bjorge@optimarstette.com  Musikklaget Ekko Møre og Romsdal
 Hilde Hoddevik  hilde.hoddevik@enivest.net  Eid Musikklag Sogn og Fjordane
Knut Mikkelsen  knutmi@gmail.com Jølster Musikklag Sogn og Fjordane
 Gry Sissel Hagen  gry.sagen@hoyanger.kommune.no Fagforeningens Musikklag Sogn og Fjordane

 Varamedlemmer

 Hilde Horpen hildehorpen96@hotmail.com Årdalstangen Musikklag Sogn og Fjordane
 Nora Olsen nora.olsen@kristiansund.kommune.no Kristiansund Skolekorps  Møre og Romsdal
Tamara Lien Nøtseth  kirsten.tamara@gmail.com Førde Musikklag Sogn og Fjordane
Ole Henrik Mølmann ole.henrik.molmann@gmail.com Sandane Skulekorps Sogn og Fjordane

 Kontrollkomite:

 Leder:

 Bertel Pettersen  berthel.pettersen@spm-revisjon.no  Aalesund Ungdomsmusikkorps Møre og Romsdal

 Medlemmer

 Oddbjørn Øien oddbjorn.oien@mimer.no Langevåg Musikkorps Møre og Romsdal
 Anita Nøring  Anita.noring@gmail.com Musikklaget Brage Møre og Romsdal

 Valgkomitee:

 leder:

 Bjørn Ståle Sildnes  Møre og Romsdal

 medlemmer

 Liv Menes Sogn og Fjordane
Øyvind Gjerstad Møre og Romsdal
Wenche Hals Kulset Sogn og Fjordane