Elva Kaye Lance er Director of Bands ved Mississippi State University. Hun har 40 års erfaring som dirigent, lærer og veileder, og administrerer alle aspekter av bandprogrammet. Lance underviser også i metodeklasser ved Institutt for Musikk, og er veileder for lærer/dirigentstudenter.

Hun er en av de meste erfarne og ettertraktede
musikkpedagogene/dirigentlærerne i USA for tiden, sterkt anbefalt av professor Peter Boonshaft: «She will be perfect for you at Norwegian Band and Conductors Symphosium in Hell»

Les mer om Elva Kaya Lance…