I 2006 ble barneskolen i Vikvarvet i Trøndelag nedlagt og skolekorpsene ble slått sammen til et korps, Selbu Skolekorps. Men det var flere av de tidligere skolekorpsmedlemmene som ønsket å fortsette i korpset og i 2011 ble Vikvarvet skolekorps ble omgjort til Vikvarvet musikkorps. Leder i korpset, Jo Korsvold (28), kan fortelle at de har vært inne på tanken om medlemskap i flere år.
– Vi har jo aldri tenkt på for eksempel forsikring. Men her så vi at det var gode avtaler gjennom NMF. I tillegg får vi mulighet til å søke på ulike tilskuddsordninger, bli med på kurs og eventuelt Trøndersk Mesterskap. Vi trodde det var dyrere, så når vi fikk vite prisen måtte vi slå til.

Vikvarvet musikkorps er et brassband bestående av ca 20 medlemmer i alderen 23-60 år. Og det kommer stadig nye medlemmer. Korsvold trekker frem dirigent Bjørn Sigmund Stokke som en ressurs for musikkorpset.
– Bjørn er kjempeflink, uten han hadde det ikke vært mye korps.

 

NMF ønsker Vikvarvet musikkorps velkommen som medlem!