I dette stykket er aspirant- og juniorkorps solister, og mange musikanter har allerede hatt gleden av å fremføre stykket sammen med Kongelige Norske Marines Musikkorps i høst.

New kids on the block! er et solostykke for aspirantkorps eller juniorkorps sammen med hovedkorps. Det finnes to arrangement for hovedkorps. Det ene er arrangert i Flex 4 og er ment å passe for de fleste, mens det andre har flere stemmer og høyere vanskelighetsgrad. Stykket kan spilles med en, to eller tre solostemmer. Slagverk solostemmer er også valgfri.

Dette stykket gir en fantastisk mulighet for samspill mellom skolekorps og aspirantkorps, eller voksenkorps og aspirantkorps, samtidig som man får vist frem de yngste musikantene på en flott måte.

Du finner stykket her, til fri benyttelse, forutsatt at det TONO-rapporteres ved fremføring.

En julegave til deg og ditt korps 🙂

New kids on the block! Solo-stemmer – Aspirant/junior

New kids on the block! Partitur – Flex 4 og aspirantsolo

New kids on the block! Korpsstemmer – Flex 4

New Kids on the block! Partitur – Full besetning og aspirantsolo

New Kids on the block! Korpsstemmer – Full besetning

Stemmer til brassband:

New Kids on the block! Full besetning – Tuba Eb TC

New Kids on the block! Full besetning – Tuba Bb TC

New Kids on the block! Full besetning – Tuba Bb BC

New Kids on the block! Full besetning – Trombone 2 Bb

New Kids on the block! Full besetning – Trombone 1 Bb

New Kids on the block! Full besetning – Horn in Eb 2

New Kids on the block! Full besetning – Horn in Eb 1

New Kids on the block! Full besetning – Baritone Bb