Det var 18 stemmeberettigede tilstede på regiontinget. Alle kandidater til nytt styre var forespurt på forhånd, og ble enstemmig valgt. Øvrige saker ble også enstemmig godkjent.

Her kan du finne oversikt over styret, samt sakspapirer og protokoll fra regiontinget.