Det var 20 stemmeberettigede tilstede på regiontinget. Øvrige saker ble også enstemmig godkjent.

På regiontinget ble det blant annet vedtatt ny strategiplan. Hovedstrategien er den samme som før: NMF skal styrke det enkelte medlemskorps. Det er deretter gitt tre kjerneområder: Kompetanseutvikling, Medlemsutvikling og Korps og samfunn. Planen har fortsatt et særskilt fokus på de første fire årene i skolekorpset, og viktigheten av å lykkes i starten av korpslivet. Korpset trenger både faglig og organisatorisk kompetanse for å lykkes i arbeidet, samt at en må ha gode samarbeidspartnere i nærmiljøet, da spesielt kulturskolen.

Nytt styre

Leder:
Per Qvarnstrøm, Vest- Agder

Nestleder:
Thor Hansen, Vestfold

Styremedlemmer:
Tim Grov, Vestfold
Gry Tunby, Vestfold
Emmanuel Dreier Ludianos, Agder
Kine Aasen, Agder
Tone Berge Hansen, Telemark
Christine Hermansen, Telemark
Nicolai Bratsberg, Telemark

Varamedlemmer:
Martin Haugen, Vestfold
Vibeke Lillehammer Larsen, Vestfold
Andreas Malde, Agder

Her kan du finne oversikt over styret med kontaktinformasjon, samt sakspapirer og protokoll fra regiontinget.