NMF har utviklet et verktøy for å forenkle driften av korpset ditt. Vi vil i uke 22 reise rundt å arrangere 3 timers kveldskurs 3 steder rundt i regionen vår.

Korpsdrift.no
har en rekke funksjoner for å samle korpsdriften i en portal. Selv om den nye løsningen for korpsdrift er laget for å være enkel i bruk, kan det være felter som likevel krever litt veiledning. Vi vil derfor reise rundt og kjøre enkle kurs i portalen for styremedlemmer.

Aktuelle temaer:
– medlemsregister
– informasjonsutsending
– søknader
– rapporter
– eiendelsregistrering
– kurs/øvelser

NB!  På Toneheim folkehøgskole 1. juni vil det også bli innføring i økonomimodulen for kassere.

Aktuelle temaer i økonomimodulen:
– kassererens rolle i korpset
– komme i gang med økonomidelen i Korpsdrift
– hva må på plass FØR oppstart
– praktisk gjennomgang av fakturering og bilagsføring
– rapportering
– årsavslutning

Felles påmeldingsfrist: 20. mai 2016

– Kursene er GRATIS –