Øvelser, konserter, styremøter, instrumenter, noter og mer til. Mange styrer har nok kjent på en aldri så liten avmaktsfølelse når de skal drifte korpset. Innimellom er det stor utskiftning i styret og flere av de nye har liten erfaring med korps, særlig i skolekorpsene. Men det finnes mange gode tips til hvordan en kan drifte korpset enklere og bedre!