Dette er historikken:

Siden 2012 har NMF tilbudt utviklingsprogrammet «Bli bedre» til enkeltkorps. Pr. 01.01.2017 har om lag 110 korps deltatt i programmet. Det er viktig å presisere at korps består av både musikk og drill.

Samspill og opplæring i musikk/drill er det som skiller korps fra andre fritidsaktiviteter. Mestring innenfor kjerneaktiviteten hos enkeltmedlemmet er avgjørende for at korpset skal lykkes med vekst og utvikling over tid. Kjerneaktiviteten i et korps består av samspill og opplæring på et instrument eller drill på enetimer eller i grupper.

Det er rundt det kjerneaktiviteten at korpset bruker de fleste av sine økonomiske ressurser og av den grunn er det viktig at styret har en mulighet til kvalitetssikring rundt korpsets faglige utvikling.

Metode

«Bli bedre» er et åpent fleksibelt program, som alle medlemskorps kan søke om å komme med i. Når man blir med, vil to veiledere arbeide med korpset og skreddersy et opplegg sammen med korpset basert på de 3 områdene som er beskrevet under. Varigheten av programmet defineres i samarbeid mellom korpset og veilederne.

Programmet består av tre deler:

 1. Status – hvor er korpset nå?
 • SWOT-analyse: Møte med alle korpsets medlemmer, foresatte i skolekorps og styret.
 • Situasjonsanalyse: Møte med styret.
 1. Hva drømmer korpset om?
 • Korpsets (faglige) drøm: møte med alle korpsets medlemmer og styret
 • Korpsets (faglige) mål og delmål
 • Kvalitetssikring av den faglige opplæringen
 1. Hvordan skal vi komme dit?
 • Handlingsplan – gjennomføring
 • Organisering
 • Effektivisering

Programmet er fleksibelt ut fra status-situasjonen i korpset.

Dirigentveiledning

Dersom dirigent og korpset ønsker det, tilbyr NMF kollegabasert dirigentveiledning med ekstern dirigentveileder.
Veiledningen innebærer:

 • Tre observasjoner i arbeidssituasjon innen avklarte områder (f.eks repertoar, samarbeidsrutiner, prøvemetodikk etc.)
 • Oppfølging mellom dirigentveileder og dirigent mellom observasjonene

Dirigentveiledning er kun et tilbud til skolekorps.

Kostnad

Å delta i programmet «Bli bedre» koster:

 • Uten dirigentveiledning kr. 3000 pr. år.
 • Med dirigentveiledning kr. 5000 pr. år

Det er mulig å søke fritak fra kostanden dersom korpset kan dokumentere dårlig økonomi.

Interessert? 

Ta kontakt med  Per.einar.fon@musikkorps.no