Velkommen til ØM Drill 2021

STATUS per 21. JANUAR 2021

Regjeringen kom mandag med nye retningslinjer og anbefalinger vedrørende Covid-19 situasjonen. Gjennom uka har regionens kommuner kommet med sine tilpassede retningslinjer basert på dette.

Begrensninger på innendørs fritidsaktiviteter gjelder fortsatt i mange kommuner i regionen.   I tillegg er det stor usikkerhet rundt mulighetene for gjennomføring av større arrangementer i nærmeste fremtid.

I dialog med lokale helsemyndigheter har det blitt klart at det ikke vil være forsvarlig å planlegge et arrangement på størrelse med ØM Drill i mars/april.

Med dette som bakgrunn har NMF Øst besluttet å utsette ØM Drill 2021.

Vi planlegger for at ØM Drill gjennomføres over to helger:
Dato: 7.-9. mai og 28.-30. mai.
Sted: Jessheim Is og Flerbrukshall, Aktivitetsveien 9, 2050 Jessheim.

Informasjon om hvilken tid utøverne skal på gulvet kommer så fort dette er klart.

STATUS per 12. JANUAR 2021
Fra regjeringen: For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.
Ny pressekonferanse er varslet 19. januar.

Konsekvensen for korpsene har vært at man ikke har kunnet begynne året med treninger og mesterskapsforberedelser. Vi avventer regjeringens retningslinjer, men jobber inntil videre med gjennomføring som planlagt over to helger.

Vi legger opp til å sende en redegjørelse til alle påmeldte deltakere etter 20. januar, slik at vi kan legge den siste nasjonale veilederen til grunn for videre planlegging. Vi vil også ha tett dialog med kommuneoverlege, lokaler og teknisk arrangør, og deres tilbakemelding vil legge føringer for arrangementet.

Vi ser frem til å igjen ønske velkommen til ØM Drill 2021!

Østlandsmesterskapet i Drill er åpen for alle drillere i NMF Øst, og er kvalifiseringskonkurranse til NM 2021.

Vi er nok alle forberedt på at gjennomføringen vil måtte bli annerledes enn vanlig. Konkurransen er foreløpig satt opp på én helg. For å få plass til alle og samtidig ivareta godt smittevern, ser vi at det kan bli nødvendig å avvikle mesterskapet over to helger. En ekstra helg vil i så fall bli satt opp 10.-11. april. Det vil ikke være mulig  å velge selv hvilken helg man vil delta – dette styres av hvilken helg de ulike klassene settes opp. Så hold av begge helger allerede nå!

For å sikre at vi med størst mulig sannsynlighet kan gjennomføre arrangementet, har vi besluttet at konkurransen i 2021 kun blir for utøvere tilhørende regionen.

Gjeldende smittevernregler vil bli lagt til grunn, og vi vil i forkant informere så godt og grundig som mulig. En endelig modell for gjennomføring vil foreligge i god tid før mesterskapet, utarbeidet i dialog med helsemyndigheter, tekniske arrangører og utleier av lokaler. Tilsvarende tiltak gjennomføres også i andre NMF-regioner.På denne måten sikrer vi konkurranser med best mulig smittevern, samtidig som vi øker sjansene for å kunne gjennomføre uavhengig av smittesituasjonen.

På grunn av sen vinterferie og tidlig påske havner mesterskapet i siste delen av vinterferien for noen korps, og på samme dato som DM skolekorps på Lørenskog. Det er litt kjedelig, men etter nøye vurderinger har vi havnet på at dette allikevel blir den beste løsning – alt tatt i betraktning.

Ikke nøl med å kontakte oss: omdrill@musikkorps.no