Velkommen til ØM Drill 2021

ØM Drill 2020 ble ikke noe av, men vi ser frem til å igjen ønske velkommen til ØM Drill 2021!

Vi er nok alle forberedt på at gjennomføringen vil måtte bli annerledes enn vanlig. Gjeldende smittevernregler vil bli lagt til grunn, og vi vil i forkant informere så godt og grundig som mulig. En endelig modell for gjennomføring vil foreligge i god tid før mesterskapet, utarbeidet i dialog med helsemyndigheter, tekniske arrangører og lokaler, samt drillkorpsene.

På grunn av sen vinterferie og tidlig påske havner mesterskapet i siste delen av vinterferien for noen korps, og på samme dato som DM skolekorps på Lørenskog. Det er litt kjedelig, men etter nøye vurderinger har vi havnet på at dette allikevel blir den beste løsning – alt tatt i betraktning.

Ikke nøl med å kontakte oss: omdrill@musikkorps.no