PULSE er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF), den sørafrikanske musikkorganisasjonen Field Band Foundation (FBF) og Norsk senter for utvekslingssamarbeid, NOREC (tidligere Fredskorpset).

Prosjektet baserer seg på likeverdig utveksling av kompetanse. Utgangspunktet er at alle kan lære av hverandre og målet er å skape mer tolerante og kunnskapsrike samfunn. FBF og NMF utveksler arbeidstakere innad i organisasjonene. PULSE er ett av NORECS første prosjekter som jobber aktivt med forebyggende helse. Å være med i et korps handler i hovedsak om musikalsk utvikling i et sosialt fellesskap og det er sjeldent man hører om noen som begynner i korps av helsemessige årsaker. Men nyere forskning viser at musikkaktiviteter og det sosiale fellesskapet vi opplever gjennom å delta i denne aktiviteten kan bidra til økt livskvalitet, altså bedre helse – deltakelse i musikkaktivteter kan ha en forebyggende og helsefremmende effekt for både barn og voksne.

F.v.: Khayalethu Benela og Nomkhosi Mnisi. Foto: Monica Johansen

Livsmestring og inkludering

FBF ble grunnlagt i 1997. Siden oppstarten har FBF hatt et stort fokus på livsmestring. Musikk og dans brukes som verktøy for å gi flere barn og unge muligheten til å takle utfordringene i hverdagen. FBF har, i likhet med NMF, inkludering som en av sine verdier og i 2012 startet de flere «mixed-ability band», et tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Etter hvert så man at flere av barna som vokser opp i fattigdom har barrierer og utfordringer i livet. Alle lærere skulle derfor ha kompetanse i å undervise barn med særskilte behov. I tillegg til det musikkfaglige tilbudet, er også FBF en ungdomsutviklingsorganisasjon. De utfordrer de satte rammene og det er et stort fokus på trivsel – både på og utenfor øvelsen. Med egne sosialarbeidere, som jobber på et regionalt nivå, får barn og ungdom oppfølging utenom korpsøvelsen. Dette viser at FBF har en holistisk tilnærming til medlemmene.

Mens FBF først og fremst er en ungdomsorganisasjon som bruker musikken som verktøy, er NMFs kjerneaktivitet musikkopplæring og musikkaktiviteter. Vårt formål er å gjøre korps til en attraktiv fritidsinteresse for alle, både barn, ungdom og voksne.
– Livsmestring er på vei inn som et tverrfaglig tema i skolen. Dette vil også merkes i frivilligheten. Jeg opplever at NMF, gjennom vårt samarbeid med FBF, er tidlig ute med dette, kan Silvelin Havnevik, nasjonal rådgiver i NMF, fortelle.

Undersøkelser gjort av for eksempel Ungdata, viser at ensomhet er et stort problem i dagens samfunn. Ensomhet er også blitt nevnt som en trussel mot den norske folkehelsen.
– Gjennom ukentlige aktiviteter vil man få ett større nettverk og man blir bedre på sosiale relasjoner. I et korps skiller man ikke på alder eller kjønn, sier Havnevik.

F.v.: Nomkhosi Mnisi, Tebogo «Franqo» Ntshole, Khayalethu Benela og Jacob Jabu Mhlapeng. Foto: Monica Johansen

Bruke året til å utvikle seg

Av årets team på fire, har tre stykker vært elever ved Toneheim Folkehøgskole tidligere, gjennom prosjektet Band Crossing Borders (BCB). Alle fire har funnet seg godt til rette i Norge og kommet i gang med sine nye prosjekter.

Jeg vil ikke komme hjem som samme personen jeg var da jeg dro.

Khayalethu Benela (30) og Nomkhosi Mnisi (31) skal tilbringe året i Oslo. Kayalethu har vært aktiv i FBF siden 1998. Der startet han som danser, men det var musikken og trompeten som fanget hans interesse. Nomkhosi har vært med i FBF siden 2000. Både Kayalethu og Nomkhosi har studert ved Field Band Acadamy. Kayalethu studerte utøvende musikk, arrangering, komponering og dirigering. Dette åpnet dørene til South African National Youth Orchestra. Nomkhosi studerte administrasjon og har i ettertid jobbet med å fasilitere musikkseminar.

I Bergen bor Jacob Jabu Mhlapeng (34) og Tebogo «Franqo» Ntshole (25). Jacob, som spiller eufonium, var elev på Toneheim Folkehøgskole i 2006/2007. Han har også jobbet som musikklærer. Året i Bergen vil han bruke på å utvikle sine lederferdigheter og lære mer om hvordan mennesker i andre kulturer jobber. Franqo startet å spille trompet Salvation Army Galeshwe Corps Junior Band i 2004 og har også spilt i South African National Youth Orchestra Course. Fra 2005 spilte han i Kimberly Field Band, og sammen med korpset har han vunnet seks nasjonale medaljer. I 2016/2017 var Franqo på student ved Boston City Campus, hvor han studerte Digital Music Production and Composition.

Deltakerne vil bruke året på å vokse og utvikle seg – både som musikere og mennesker. De gleder seg til å lære mer om den norske kulturen, men håper også de kan være en inspirasjon for menneskene de møter.
– Jeg vil legge igjen et fotavtrykk og ønsker at folk skal få informasjon om hvem vi er og hva vi gjør, sier Jacob.
Også Franqo har store forventninger til året.
– Jeg vil ikke komme hjem som samme personen jeg var da jeg dro.

F.v.: Jacob Jabu Mhlapeng og Tebogo «Franqo» Ntshole. Foto: Monica Johansen.

 

I løpet av året skal PULSE-deltakerne blant annet jobbe med Helge-PULSE og Vinter-PULSE. Dette kan du lese mer om på PULSE-bloggen.