Når sjekket du sist at informasjonen om ditt korps eller ditt medlemsskap var korrekt?

Viktig å sjekke at opplysninger stemmer

Påmelding til sommerkurs foregår via portalen korpsdrift.no

Utsending av fakturaer i forbindelse med disse, foregår også via samme portal. Derfor er det ekstra viktig at den informasjonen som ligger er korrekt. Mange korps legger inn sine medlemmer èn gang, men glemmer av at medlemmer f.eks flytter til ny adresse, endrer instrument eller av andre grunner får nye kontaktopplysninger. Det kan være frustrerende å ikke motta nødvendig og nyttig informasjon, men dette kan enkelt ryddes opp i.

Noen av de viktigste feilkildene til at man ikke mottar f.eks sommerkurs-info og fakturaer for disse kursene kan være:

  • Manglende eller feil e-postadresse
  • Feil bostedsadresse
  • Feil i navn på medlemmet

Korpsledere oppfordres til å ta en gjennomgang på medlemmene i korpset; sjekk at alle står oppgitt med korrekte opplysninger.

Dersom korpsmedlemmene er under 18 år, anbefaler vi at det er foresattes e-postadresse som står oppgitt i korpsdrift.no, slik at fakturaer osv i høyere grad «oppdages». Det kan være fort gjort for barn å overse viktig informasjon sendt på e-post.

Sjekk også at korpsets informasjon stemmer

Mange korps får endret styre etter hvert årsmøte, og da er det viktig å endre kontaktinfo til korpset. Denne endringen foretas enkelt via korpsdrift.no

Dersom man har spørsmål knyttet til korpsdrift og hvordan portalen fungerer, kan man sende en e-post til: korpsdrift@musikkorps.no

Vi ønsker korpsstyreledere og medlemmer lykke til med «vårrengjøringen» på korpsdrift.no !