Her kan du lese om hvordan du oppdaterer styret:

Det skal IKKE opprettes en ny komité for det nye styret. Bruk den eksisterende komiteen, slik at dere beholder historikk og ikke får problemer med doble oppføringer av verv.

For å legge til et nytt styremedlem må vedkommende først legges til som medlem i korpset, om de ikke allerede er det. Det er en forutsetning fra fordelingsutvalget at styret er valgt «…av og blant medlemmene i lokallaget…». Be gjerne de nye styremedlemmene registrere seg selv ved å bruke funksjonen for selvregistrering, eventuelt meldes de inn på vanlig måte på lik linje med andre medlemmer.

Når alle styremedlemmer er meldt inn er tiden kommet for å oppdatere komiteen. Klikk på fanen «komité». Klikk deretter på blyanten på linjen med styret.

 

nytt styre

Legg først til de nye vervene. For at historikken skal beholdes er det ikke mulig å endre eksisterende verv. Registrerte styremedlemmer som har fått et annet verv må derfor legges inn på samme måte som nye styremedlemmer. Deretter avsluttes opphørte verv ved å sette inn en dato i «Til»-feltet.

Se side 28-29 i brukerveiledningen for fremgangsmåte for å legge til nye verv og avslutte gamle.

Her finner du flere Korpdrift-tips.