Her kan du lese om hvordan du oppdaterer styret:

Det skal IKKE opprettes en ny komité for det nye styret. Bruk den eksisterende komiteen, slik at dere beholder historikk og ikke får problemer med doble oppføringer av verv.

For å legge til et nytt styremedlem må vedkommende først legges til som medlem i korpset, om de ikke allerede er det. Det er en forutsetning fra fordelingsutvalget at styret er valgt «…av og blant medlemmene i lokallaget…». Be gjerne de nye styremedlemmene registrere seg selv ved å bruke funksjonen for selvregistrering, eventuelt meldes de inn på vanlig måte på lik linje med andre medlemmer.

Når alle styremedlemmer er meldt inn er tiden kommet for å oppdatere komiteen. Klikk på fanen «komité». Klikk deretter på blyanten på linjen med styret.

 

nytt styre

 

Du kommer da inn i bildet som viser diverse informasjon om komiteen. Der kan du klikke på knappen «Ny komitedeltaker» for å legge til nye personer i styret:

 

I bildet som dukker opp legger du inn hvilket verv det er snakk om og når vedkommende ble valgt inn i styret. Så klikker du på «Velg person» for å koble hvem som skal ha vervet:

 

Du får opp en søkeboks og søker frem den som skal få vervet. Klikk på navnet for å koble, du kommer tilbake til bildet over og kan lagre vervet.

 

For at historikken skal beholdes er det ikke mulig å endre eksisterende verv. Registrerte styremedlemmer som har fått et annet verv må derfor legges inn på samme måte som nye styremedlemmer. Deretter avsluttes opphørte verv ved å sette inn en dato i «Til»-feltet.

Se side 28-29 i brukerveiledningen for fremgangsmåte for å legge til nye verv og avslutte gamle.

Her finner du flere Korpdrift-tips.