06.11.2019
Vise felt serienummer i uniformregisteret
Legg til valg «aktivt» på uniform
Kunne sende melding til enkeltpersoner ved å trykke på e-post adressen/mobilnummeret
Sette produkter som opphørte/inaktive
Fakturakopi med fakturatekst
Sette inn instrument som et søkekriterie i medlemsoversikten
Case-insensitivt brukernavn
Mulighet for vedlegg og formattering i epostutsending
Bedriftsfakturering

02.05.2019
Ny hjelpefunksjon/knapp på alle sider med innhold relatert til det aktuelle bildet
Korps kan velge kontoer som skal kunne føres mot i reskontro

20.03.2019
Endret til ens staving av komité
Tatt bort rapportikoner som ikke var i bruk og gjort excel og pdf ikonene tydeligere

12.03.2019
Endret avsenderadressen for «Glemt passord»
Vise riktig medlemsnummer i søkesenter-resultat
Hjelpelink i kursmodulen går til riktig adresse
Satt konto og fakturalinje som obligatoriske for produkter
Lagt inn løsning for å skrive/sende ut kreditnota
Endret feltetiketter i komitevervbildet
Viser også modell i instrumentoversikten

 

Endringer 04.07.2018
Ny funksjon «Fremmøteliste» ifbm VO rapportering
Bekrefte Frifond på årsrapporten
Bekrefte kontingentbetaling på årsrapporten
Åpnet for etteropplasting av dokumenter tilknyttet bilag
Mulighet for å registrere land bedre ved utenlandsadresser
Rettet feil der medlemslisten ikke viste medlemmer uten kontingenttype/termin

Endringer 28.05.2018
Hindre full meny fra å dukke opp ved VO Rapportering
Hindre mulighet for å rapportere mer enn 200 timer i VO-rapporten
Hindre sluttdato mindre enn startdato i øvelse/kurs
Legge til sjekk på max 12 timer pr dag i VO rapporteringen
Vise korrekt ved mer enn 10 tilvalg og påmelding via min side
Vise mer enn 10 valg i en dropdown kurspåmelding

Endringer 22.05.2018
0,- fakturaer blir ikke lenger sendt ut
Mulighet for å låse regnskap på måned, ikke bare på år
Bedre håndtering av forsøk på å føre betalinger på en lukket regnskapsperiode
Ny arkfane «Reskontro korps» som viser reskontro mellom korpset og NMF

Endringer 23.06.2017
Mulighet for å skru av felter relatert til regnskap/kontingentfakturering
Overstyre om KID vises eller ikke
Nytt «Søkesenter» med diverse lister relatert til medlemmer og eiendeler
Mulighet for at korps selv kan tegne tilleggsavtaler
Kan legge til egendefinert tekst på faktura og purringer
Purringer kan overstyres til utskrift

Endringer 03.04.2017
Kan vise oversikt over eiendeler mm. i medlemsbildet
Instrumentregisteret fått felter for personlig eier av instrument samt aktivit/inaktivt
Bare kasserer kan endre kontonummer
Excelutgaver av økonomirapportene

Endringer16.03.2017
Vise rapportstatus ved søknadsrapporter
Vise historikk på eiendeler
Mulighet for flere linjer ved varefaktureringen

Endringer 19.01.2017
Bedre kvitteringsliste ved utsendelse av SMSer
Bedre kvitteringsliste ved utsendelse av e-poster

Endringer 17.01.2017
Mulighet for å angi egnethet på sted (øvelser)
Fødselsdato ikke lenger obligatorisk når foresatte legges inn via «Nytt medlem»
Vise varsel ved innlogging dersom en ikke har noen roller
Gjort eiendeler og komiteer klikkbare i 360 bildet
Vise fremmøtte timer i deltakeroversikten under VO/Øvelse

Endringer 16.12.2016
Rapporter tilgjengelig på eiendeler
Raskere visning av fremmøtesiden
Justert menystrukturen under VO/Øvelse

Endringer 09.12.2016
Mer robust håndtering av VO rapport/deltakere/fremmøte

Endringer 28.10.2016
Endret strukturen på kurs/øvelse-menyen
Mulighet for å slette kurs/øvelse
Filopplasting av vedlegg på eiendeler
Vise VO-status i kursliste
Enklere inngang til fremmøteregistrering

Endringer 20.06.2016

Postnummerregisteret oppdatert

Endringer 13.03.2016

Endringer i SPF oppføring for bedre leveringsgrad av eposter
Justerte rettigheter for ikke-styremedlemmer som trenger tilgang til deler av korpsdrift.no:

  • I en tilgangkomite kan en opprette en kursansvarlig eller en materialforvalter
  • De vil da ha tilgang til øvelse og eiendeler, men liten tilgang til resten av opplysningene

 

Endringer 06.04.2016

Lagt til vis/skjul i bildet for øvelser/VO slik at gamle øvelser skjules automatisk
Lengre liste for dropdown om valg av konti ved opprettelse av kontingentlinjer

 

Endringer 29.03.2016

Justert sorteringen ved eksport av medlemsliste til pdf

 

Endringer 03/03/2016

Visning søknadsfrist støtteordninger
Lagt til felt «Arkivreferanse» og «Modell» i instrumentregisteret
Korps kan bare ha ett aktivt styret
Komite som settes opphørt, settes også tilhørende verv inaktive

 

Endringer 10/12/2015

Utvidet standard listevisning til 20 rader
Lagt til felt «UniformsID» i uniformsregisteret
Justeringer årsrapport og generering

 

Endringer 23/11/2015

Medlemsrapporter eksportert til excel takler nå epostfelter med semikolon uten å få kolonneskift

 

Endringer 20/11/2015

Det er ikke lenger mulig å melde seg på kurs som allerede er avsluttet
VO rapporten kan nå sendes direkte uten først å lagre
I bildet for støtteordninger vil en nå kunne se tildelt/utbetalt beløp

 

Endringer 10/11/2015

Årsrapportbildet oppdatert med noe mer informasjon, samt låst til at bare leder kan fylle ut
Endringer etter årsrapporten er sendt, gjør årsrapporten ugyldig

 

Endringer 30/09

Tatt med flere felter i medlemslisten når den eksporteres til excel, endret kolonnenavn til mer forståelig, justert pdf utgaven av medlemslisten

 

Nye funksjoner installert 24/09

Min side:
Fjernet fødselsdato fra medlemslisten
Oversikten over medlemskap viser også tidligere medlemskap

Korpsdrift:
Kurs/aktiviteter – skjule tidligere kurs samt sortere på dato, rettet visningen av antall deltakere
Budsjett – lagt til hjelpetekst
Kontingentsatser – flere tilgjengelige konti samt prosjektknytning mulig
Produkt – Kan knyttes til prosjekter
Prosjekt – Kan settes aktiv/passiv
Overføring regnskap – Bedre håndtering av regnskapsperiode