Her er  versjon 3 av dokumentet «Avklaringer for korps og drill», utarbeidet av NMF og Korpsnett Norge. Dokumentet har med de nye retningslinjene som regjeringen la  frem på pressekonferansen torsdag 30.04.2020.

Vi ønsker å presisere at dette dokumentet er vår anbefaling til korpsene om hvordan dere kan gjennomføre trygge øvinger for medlemmene. Det siste vi ønsker er at øvingene medfører at folks helse står på spill.

Les dokumentet nøye og still gjerne spørsmål til ditt regionkontor til oss om dere lurer på noe.  

NB! De siste oppdateringene er skrevet i kursiv.

Avklaringer korps og drill pr 1. mai

https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser