Det gjør at det kan være utfordrende å avgjøre om det kan gjennomføres øvelser og arrangementer. I kommuner der smittetrykket er lavt, er det mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge dere følger Smittevern for musikkøvelser og Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer. Andre steder kan det være behov for å utvide pausen ytterligere. Noen kommuner har vedtatt forbud mot fritidsaktiviteter for ulike aldersgrupper, og endringer kan komme fortløpende. Derfor må dere følge ekstra nøye med i tiden framover.

Spørsmål det er viktig å stille seg:

 • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
 • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
 • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
 • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt lag?
 • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  – lytt også til barn og ungdoms synspunkter.
 • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal?
  – Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav.
 • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner, skoler eller kohorter?

Eksempel på skjemaer for risikovurdering finner du her samt i idrettsveilederen.


Dette er hovedtrekkene i myndighetenes budskap:

 • Alle øvelser, arrangementer og konserter må følge nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter.
 • Det er et uttalt ønske fra myndighetene at tilbudet til barn og unge under 20 år skal opprettholdes så langt det er mulig, men enkelte kommuner har innført restriksjoner på fritidsaktiviteter for deltakere fra 13 år og oppover (Vær særlig oppmerksom på at det kan foreligge lokale vedtak i din kommune som hindrer barn og ungdoms deltakelse på tvers av kohorter, skoler og kommunegrenser).
 • Dersom det ikke er kommet ekstraordinære nasjonale eller lokale innstramminger og restriksjoner for organiserte fritidsaktiviteter, kan musikkøvelser gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser utgitt av Norsk musikkråd.
 • Konserter og arrangement må følge Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer utarbeidet av Norske konsertarrangører i samarbeid med Standard Norge.

Vi minner om:

Det er folkehelse i hver tone, enten dere synger og spiller sammen på fysiske øvelser, eller dere øver ved hjelp av digitale plattformer. I denne nye og annerledes hverdagen, hvor mange har blitt mer ensomme, er det musikalske samværet viktigere enn noen gang.

Teksten ble først publisert på Norsk Musikkråd sine nettsider.