Grong er daglig leder i NMF Rogaland. Til helgen er hun en av flere foredragsholdere på den årlige Kragerøkonferansen. Grong tar for seg «ABC for nye styremedlemmer».

Musikkorps.no stilte henne noen spørsmål.

– Hva er viktig å tenke på dersom en er ny i et styre?

– Å være ny i et styre kan være overveldende, men det viktigste i et korps og for et styre er musikantene. Styrets primære oppgave er å tilrettelegge for best mulig musikalsk utvikling for korpset. Dette selvsagt i god dialog med dirigent som er ansatt for å ta seg av det musikalske.

Når sakslistene blir lange og diskusjonene detaljerte, må en ikke glemme musikantene og korpsets musikalske utvikling.

Når sakslistene blir lange og diskusjonene detaljerte, ikke glem musikantene og korpsets musikalske utvikling.

– Hvor mye bør et styremedlem kunne på forhånd?

– For å bli med i et styre trenger du ingen forkunnskaper. Det finnes en rekke gode verktøy som kan hjelpe et hvert styre med den daglige driften. Har du et ønske om å bidra, og motivasjon til å drive korpset fremover, kommer du langt. I foredraget «ABC for nye styremedlemmer» vil de viktigste oppgavene og funksjonene i et styre gjennomgås, og deltakerne blir introdusert for tilgjengelige verktøy.

Jeg vil i foredraget forsøke å ufarliggjøre styrearbeid og vise at alle har en funksjon i styret dersom en bruker de verktøy som finnes.

Jeg vil forsøke å ufarliggjøre styrearbeid.

– Kan hvem som helst ta på seg styreverv? 

– Hvem som helst (uten merknader på politiattesten) kan ta på seg et styreverv i korpset.

– Hva med alder, er det noe hindring?

– Mønstervedtektene til Norges Musikkorps Forbund sier medlemmer har tale- forslags- og stemmerett fra fylte 12 år.  Det er viktig å slippe til musikantene som styremedlemmer. Musikantene får verdifull erfaring innen styrearbeid og mulighet for å påvirke korpsets retning.

– Hvorfor ta på seg styreverv?

– Ved å ta på seg et styreverv har en mulighet for å påvirke korpsets retning, og å bidra til at korpsets målsetninger blir nådd. Er du foreldre i et skolekorps, har du som styremedlem en unik mulighet til å følge opp barnet ditt og bli godt kjent med barnets omgangskrets. Som styremedlem kan du bidra til å sørge for trygge og givende omgivelser både for egne og andres barn. Et styreverv gir også nyttige personlige erfaringer og viser et engasjement som er positivt for egen CV.

Et styreverv gir også nyttige personlige erfaringer.

tillitsvalgte

Det gode korpsstyret

Grong skal også holde foredrag om «Det gode korpsstyret», og vi stilte henne følgende spørsmål:

– Hva er et godt korpsstyre?

Et godt korpsstyre:

  • har en visjon og målsetninger og følger disse
  • er gode på delegering av oppgaver
  • er gode på kommunikasjon med dirigenter, instruktører, medlemmer og foresatte
  • har orden på økonomi
  • klarer å engasjere foreldre og foresatte
  • samarbeider godt med lokalmiljøet
  • følger opp eksterne instanser og forholder seg til tidsfrister

– Hvordan jobber et godt styre?

– Et godt styre består av medlemmer som har respekt for og tillit til de andre styremedlemmene. Også tillit til at oppgaver utføres etter avtale, men også respekt for at dette er frivillig arbeid. Styremøtene er effektive og saklige. Vedtatte aktivitetsplaner og målsetninger danner grunnlag for sakslisten. Planer som er utarbeidet i samarbeid med dirigent, musikanter og andre interessenter. Et godt styre har også evnen til å tenke langsiktig og strategisk når det gjelder rekruttering, beholde medlemmer, økonomi og organisasjon.

Ha respekt og tillit til andre styremedlemmer og vær obs på at det er frivillig arbeid.

– Hvorfor er det viktig med et godt styre?

– Et godt styre gir musikantene mulighet for musikalsk utvikling, og at dirigent og musikanter kan konsentrere seg om hovedaktiviteten til korpset. Et godt styre sørger for et økonomisk grunnlag for individuell utvikling og godt samspill. Styret hjelper musikantene til å nå mål, enten det er en konsert, en konkurranse, et spilleoppdrag, en tur ol.

– Hva bør et styre ta hensyn til?

– Et styre må ta hensyn til medlemmenes ønsker, samt være i god dialog med omgivelsene rundt. Omgivelsene er nok ulike alt etter korpsets målsetninger og aktiviteter. Et skolekorps må for eksempel forholde seg til skolen, kulturskolen, andre fritidsaktiviteter ol.

Flere spennende foredragsholdere

Det er mange foredragsholdere på Kragerøkonferansen 6. – 7. januar. Blant andre Francois Elsafadi. Han snakker om hvor viktig det er å bygge en inkluderende kultur. 

Dessuten er det i år fokus på slagverkerne. Torbjørn Dahl holder foredraget «Hvordan ivareta slagverkerne». Trond Eklund Johansen har temaet «Akustikk i øvingslokalet – med eller motspiller», og rekruttering er alltid et aktuelt tema. Erlend Bratlie har lykkes i dette arbeidet over mange år. Han skal snakke om «rekruttering», og «Hvordan jobbe med intonasjon» i to ulike foredrag.

Her finner du programmet for Kragerøkonferansen