Hva er en korpsklynge?

En korpsklynge er definert som en gruppe representanter fra korps som jobber med konkrete forhåndsdefinerte utfordringer eller tema. Deltakere i arbeidet har forventinger om bidrag til løsninger og vi skal sammen skape et litt bedre korps hver gang.

Vi satser på å møtes én gang i kvartalet og dette er et tilbud for medlemskorps i nordvest. I utgangspunktet var det tenkt å samle lokale korps i samme geografiske området med de samme utfordringer til fysiske møter. Ut fra smittevernshensyn blir det videomøter i starten før vi evt. kan endre formen. Siden samlingene  blir over video, er det ikke så viktig med samme geografiske tilhørighet.

Det vil bli påmelding der man huker av på hvilke emner man vil delta på, og man vil bli fordelt på gruppe ut fra dette. Vi vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for videomøteover Zoom. Påmeldingsfristen er satt til 21. oktober 2020.

Pga tilpasning til digital versjon ser vi for oss én eller to representanter fra hvert korps i disse møtene. Det kan gjerne være en person fra styret og dirigenten.

– Det vil bli avtalt i Klyngen om det er behov for flere møter.
– Det vil være en lederen av Klyngen fungerer som en «workshop veileder»

 

Tema i Klynger:         – Rekruttere og beholde
                                          – Øvelsen og opplæring
                                          – Lokaler til øving
                                          – Økonomi
                                          – Korps og kulturskole
                                          – Oppgaver – Arbeidsdeling – Drift