I november inviterer regionstyret igjen til ledersamling. Musikksjef Rune Hannisdal kommer for å snakke om et alltid like aktuelt tema: rekruttering – og hvordan holde på medlemmene.

Men først en opptakt

Men for å sette rekruttering i en større sammenheng inviterer vi til Opptakt!: et digitalt forspill til ledersamlingen, der Torbjørn Lomelde vil innlede om Synlighet og samfunnsrolle – hvordan oppleves korpsene fra utsiden?. Torbjørn er leder for markedsavdelingen i Tryg forsikring, og skal bidra til å løfte korpsenes blikk inn mot ledersamlingens hovedtema.

Møtet går digitalt 17. november.

Praktisk

Samlingen er selvfølgelig gratis for tillitsvalgte og dirigenter fra NMF sine medlemskorps. Korpset kan stille med flere representanter.