«Korps er for alle, uansett alder. Samspill, samhold, inkludering, musikkglede og frivillighet kjennetegner byens korpsbevegelse. Frivilligheten og dugnadsånden som korpsbevegelsen i byen bygger på, skaper samhold både i lokalsamfunnet og på tvers av byen,» står det blant annet i begrunnelsen.

Kulturprisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen i Oslo rådhus 3. mai.

Oslo bys kulturpris

Kulturprisen tildeles en person eller gruppe som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kulturpris for 2017 tildeles følgende tre korps som representanter for byens korpsbevegelse:

  • Møllergata skoles musikkorps
    Det første skolekorpset i Norge, stiftet i 1901 av «skolekorpsenes far» William Farre. Det var midt i Oslo sentrum at skolekorpsenes historie, tradisjon og kultur startet.
  • Torshovkorpset
    Stiftet i 1972 som Torshov Skoles Musikkorps. Korpset er trolig verdens eldste korps for musikanter med behov for særskilt tilrettelegging.
  • Kampen skoles musikkorps
    Oslos nest eldste og ble stiftet av William Farre i 1906. Allerede i 1907 telte korpset 84 gutter og var dermed byens største.

Prisen har vært delt ut siden 1966 og består av diplom og 100.000,-.

Les hele begrunnelsen her