Arbeidet med overganger starter fra musikantens første dag i korpset. Overgangen mellom de ulike alderstrinnene i korpset må være smidige og gode, slik at musikanten opplever mestring og tilhørighet i disse overgangsfasene. Sannsynligheten er dermed større for at musikanten får et langt og godt korpsliv.

Sørg for smidige og gode overganger både musikalsk og sosialt.

Det er mange måter en kan legge til rette for at overgangene oppleves gode. Det er viktig å knytte bånd mellom de yngste og de eldste. Dette er med på å ufarliggjøre et opprykk.

Ulike tiltak som bidrar til dette kan være:

  • La aspirantene være solister med hovedkorpset
  • Gradvis hospitering for aspiranter/juniorer i hovedkorpset
  • Felles sosiale aktiviteter i forbindelse med seminarer
  • Felles pauser
  • Hjelpeinstruktører fra hovedkorpset med på aspirantøvelsene m.m.

Til dirigenten:

  • Se den enkelte musikanten
  • Gi musikantene stemmer og oppgaver som passer den enkelte
  • Sørg for samspill på tvers av grupperingene

Til styret:

  • Legg til rette for fellesarenaer sosialt og musikalsk gjennom hele korpsløpet

Her finner du flere aspiranttips.