Gode rutiner må ofte læres, og bør innarbeides tidlig, slik at øving blir en naturlig del av det å spille et instrument.

Ved jevnlig øving opplever musikantene lettere mestring og spilleglede.

Bygg en øve-kultur i korpset! Det skal være kult å ha øvd!

Tips til musikanten:

  • Finn faste tider til øving
  • Øv korte økter ofte i stedet for noen få lange
  • Øv også på det du ikke kan
  • Kos deg med musikken

Til dirigenten:

  • Vis musikantene hvordan de kan øve
  • Husk å følge opp hvis du har sagt de skal øve på noe spesielt til neste korpsøvelse
  • Snakk om øving. Hva de har øvd på siden sist? Hvordan øver du? Hva er det gøyest å øve på? Hva bør du øve på til neste gang?
  • Fortell foreldrene hvordan de kan bidra i øvingen

Til styret:

  • Hva med å gjennomføre en øve-konkurranse? Avtal en passende periode med dirigenten. Lag konkurransen slik at den oppmuntrer til å øve ofte.

Her finner du flere aspirant-tips.