– Vi er veldig glad for at veilederen endelig er på plass, dette har korpsene ventet på med lengsel og smerte. Nå slipper de endelig å tolke uttalelser eller gjøre ting som de er usikre på om er innenfor regelverket. Jeg er spesielt glad for at det er åpnet opp for at besetninger på inntil 30 personer kan øve samtidig. Dette gjelder selvfølgelig også drillkorpsene, smiler NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø.

I arbeidet med veilederen, som har vært utført av en  bredt  nedsatt arbeidsgruppe i Norsk musikkråd, har man skjelet både til veilederen for idretten og den ferske veilederen for barnehagene. Det presiseres at veilederen er felles for hele det frivillige musikklivet, men det er nedsatt en gruppe av ansatte i NMF som vil være behjelpelig med spørsmål knyttet til veilederen.

Også styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvåg er fornøyd med at veilederen er på plass. Til musikk.no sier han:

– Musikk er svært viktig for folkehelsen. Koronarestriksjonene har rammet kulturlivet hardt. De økonomiske konsekvensene er betydelige, men det sosiale og inkluderende fellesskapet som oppleves på musikkøvelsene har også vært dypt savnet..

Generalsekretær Bjarne Dæhli takker alle frivillige som har bidratt til digitale alternativer, og å holde motet oppe i den første fasen. Han er også glad for at lagene i musikk-Norge har fulgt rådet om å avvente fysiske øvelser.

Dersom du har spørsmål knyttet til veilederen for øving, ta kontakt med ditt regionkontor!

VEILEDEREN

Nyhetssak på musikk.no