For første gang i historien gis norske deltakere i Parade Corps muligheten til å stille på VM i Twirling. Interesserte tropper kan kvalifisere seg på Skjærgårdsdrill, som arrangeres 24. – 25. januar 2015 i Horten.

Det er kun én tropp som får invitasjon, da det i VM er konkurranse i Parade Corps åpen klasse. De inviterte får relativt kort svarfrist siden VM i Twirling arrangeres 1. – 5. april 2015 i Italia. For at troppen skal kunne gi et svar innen 1. februar, har vi forberedt et skriv med informasjon om mesterskapet.

Her kan du lese skrivet.