Tilbudet  FeriePULSE er et gratistilbud og er for barn fra fra 8–16 år, med eller uten korpsbakgrunn, som trenger en aktivitet i ferien. At FeriePULSE er gratis bidrar til å gjøre deltakelse i sosiale aktiviteter tilgjengelig for flere. Et hovedfokus i rekrutteringen er barn som lever under vedvarende lavinntekt, har en språklig minoritetsbakgrunn eller opplever utenforskap av andre grunner.

– Det passer ikke for alle å delta en hel uke på kurs. Nå prøver vi å utvide med noe vi har kalt HelgePULSE. Dette tester vi ut i tre ulike regioner, Sør, Rogaland og Hordaland. Sparebankstiftelsen har gått inn og støttet hvert prosjekt med kroner 100 000, mao en samlet støtte på 300 000 kroner, noe vi er svært takknemlig for, sier NMFs musikksjef Rune Hannisdal.

Mestringsfølelse viktig

I løpet av seminaret utvikler instruktører og ungdomspraktikanter en forestilling i samarbeid med deltakerne. Fokuset er på prosessen, og det legges vekt på at alle skal oppleve mestring og lære noe nytt daglig, uavhengig av bakgrunn.  Gjennom å utvide med HelgePULSE er målet er at enda flere barn og unge skal få muligheten til å ta del i FeriePULSE.

Det er foreløpig ikke avklart hvor og når seminarene i de enkelte regionene skal arrangeres.

Daglig leder i NMF Hordaland, Randi Kvinge med beviset på at regionen har mottatt 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen.