Dette er ikke NM og ikke VIVO!, men et helt eget koronafritt prosjekt. Vi ønsker at pinsen i 2021 skal fylles med korps, enten man er hjemme eller på tur.

Invitasjonen går til korps som kunne deltatt i NM brass og NM janitsjar i 2021, dvs. de som har divisjonsplassering, eller var påmeldt 5. divisjon brass eller 7. divisjon janitsjar. Merk at dette også gjelder korps som har plass, men ikke var påmeldt til NM 2021.

Når det gjelder brass; De som kvalifiserer seg til 1. eller 3. divisjon i årets kvalifisering kan bruke plassen i Pinseonline.

Detaljert info ble gitt til NM-korpsene i innledende invitasjonen som gikk ut 1. november, nå med påmeldingsfrist 15. april 2021. Påmelding skal gjøres i i program.no (se link over).

Innsending av opptak innen 5. mai. Dersom noen ønsker å bruke opptak fra regionale arrangementer som holdes etter 5. mai, så kan disse få utsatt frist etter avtale. Vi oppfordrer korpsene til å delta på sine regionale arrangementer. Ta kontakt med regionen for tid og sted.

Rammer:

Det skal sendes inn lyd- og filmopptak med varighet 12 – 20 minutter.

Inntil 20 minutters opptak for elitedivisjon og 1. divisjon.

Inntil 12 minutter for 2. – 5./ 7. divisjon.

Alle former for filmatiske virkemidler er tillatt, konsertopptak, collage (enkeltopptak satt sammen spilt med klikk), utendørs eller innendørs. Korpset må imidlertid være i fokus under hele opptaket. Vi understreker at det er det musikalske som danner grunnlaget for bedømmingen.

Korpsene står fritt til å velge repertoar, det kan være flere mindre verk eller ett større verk, så lenge det er innenfor tidsrammene. Dersom korpset allerede har funnet sitt NM-repertoar,  passer også det inn i konkurransen.

Opptakene blir kommentert av to eller tre dommere direkte etter hvert innslag og det blir rangering i hver divisjon. Det blir premier på NM-nivå og publikumspriser i hver divisjon. Her kan alle stemme.

Konkurransene sendes i pinsehelgen 21.- 24. mai. Konkurransene blir sendt på NMFs livestreamkanal.

Erfaringer er at slike digitale prosjekter når svært mange, både på direkten og i ettertid. Her kan det kombineres med å lage en film som både kan promotere korpset og brukes i konkurransen.

Vi fortsetter suksessen med VIVO! til våren, følg med på musikkorps.no og sosiale medier. Her kan alle korps delta.

Kontaktperson: berit@musikkorps.no