Ungdomspraktikanter søkes til NMF sitt praktikantprogram i Ålesund.

Du vil få opplæring og oppfølging av NMF, samt arbeidspraksis under lavterskeltilbudet SommerPULSE i 2023. Praktikant-programmet i Norges Musikkorps Forbund er en del av organisasjonens satsning på ungdommer. I år vil praktikantopplæringen foregå digitalt. Vi søker deg som spiller i korps, driller eller som ikke har korpsbakgrunn. Del gjerne utlysningen med ungdom du tenker er aktuelle.

Søknadsfrist 15. mai 2023

Under SommerPULSE får barn være med på dager fylt med musikk, dans, rytme, sang og korpsmusikk fra flere verdensdeler, som ender i en forestilling. Som praktikant er du en del av lærerstaben. Du vil samarbeide med instruktørene i PULSE-prosjektet, og en egen pedagogisk veileder vil følge deg opp under hele perioden.

Praktikanter på FeriePULSE 2019. Foto: Mikkel Moe.

Praktikanter på SommerPULSE 2019. Foto: Mikkel Moe.

Du vil få følgende kompetanse:

 • Korpsmusikk og metodikk fra flere land
 • Flerkulturelt samarbeid
 • Erfaring med inkluderingsarbeid
 • Innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • Undervisningspraksis
 • Konkrete pedagogiske verktøy
 • Erfaring med administrasjonsarbeid

Å være praktikant innebærer:

 • Ta del i praktikantsamling
 • Ta del i planlegging, gjennomføring og evaluering av et SommerPULSE-arrangement
 • Oppgaver du tildeles, vil variere ut fra behov og eget ønske. Eksempel på oppgaver:
  • Assistere i undervisningen
  • Bistå administrativt team og administrative oppgaver i forbindelse med måltider, møter, pauser og transport til og fra øvelsene.
  • Planlegging, gjennomføring, opprydding og evaluering av forestillingen.
  • Oppgaver i forbindelse med covid-19 og smittevern.

Praktisk informasjon:

Ungdom fra 16 (fra året du fyller 16) år og opp til 26 år kan søke om bli å praktikant. NMF dekker kost, losji og reise etter avtale, som praktikant mottar du praktikantlønn, samt en attest for bestått program. Praktikanter må fremvise gyldig politiattest.

Praktikantene må være tilstede på følgende:

 • Et digitalt kurs i juni (dato kommer)
 • Kursuken

Datoer

 • Ålesund: Uke 31 (31. juli – 4. august)

Mandag 31. juli er forberedelsesdag, kurset begynner 1. august og holder på til 4. august. Arbeidsdagen er fra ca 08.30 til 16.30 hver kurs dag. Forberedelsesdagen begynner vi så fort alle er på plass.

Sted

Kurset foregår på Spjelkavik Barneskole. Vi møtes også her mandag 31. juli.

Søknad

Søknad og CV sendes til produsent Maria Eiken Faksen på mefaksen@gmail.com . Søknadsfrist er 15. mai 2023.