Ungdomspraktikanter søkes til NMF sitt praktikantprogram i Bergen, Oslo og omegn, Skien, Stjørdal og Ålesund.
Du vil få opplæring og oppfølging av NMF, samt arbeidspraksis under lavterskeltilbudet SommerPULSE i 2021. Praktikant-programmet i Norges Musikkorps Forbund er en del av organisasjonens satsning på ungdommer. I år vil praktikantopplæringen foregå digitalt, etterfulgt av en fysisk samling i forkant av SommerPULSE. Vi søker deg som spiller i korps, driller eller som ikke har korpsbakgrunn. Del gjerne utlysningen med ungdom du tenker er aktuelle.

Søknadsfrist 9. juni 2021
Komplett oversikt over SommerPULSE, samt søknadsskjema finner du nederst på siden.

SommerPULSE avvikles i ulike deler av Norge i løpet av sommeren og høsten. Som praktikant deltar du på ett av stedene, ut fra der du bor. Dette bes du spesifisere i søknadsskjema.

Under SommerPULSE får barn være med på dager fylt med musikk, dans, rytme, sang og korpsmusikk fra flere verdensdeler, som ender i en forestilling. Som praktikant er du en del av lærerstaben. Du vil samarbeide med instruktørene i PULSE-prosjektet, og en egen pedagogisk veileder vil følge deg opp under hele perioden.

Praktikanter på FeriePULSE 2019. Foto: Mikkel Moe.

Praktikanter på SommerPULSE 2019. Foto: Mikkel Moe.

Du vil få følgende kompetanse:

 • Korpsmusikk og metodikk fra flere land
 • Flerkulturelt samarbeid
 • Erfaring med inkluderingsarbeid
 • Innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • Undervisningspraksis
 • Konkrete pedagogiske verktøy
 • Erfaring med administrasjonsarbeid

Å være praktikant innebærer:

 • Ta del i praktikantsamling
 • Ta del i planlegging, gjennomføring og evaluering av et SommerPULSE-arrangement
 • Oppgaver du tildeles, vil variere ut fra behov og eget ønske. Eksempel på oppgaver:
  • Assistere i undervisningen
  • Bistå administrativt team og administrative oppgaver i forbindelse med måltider, møter, pauser og transport til og fra øvelsene.
  • Planlegging, gjennomføring, opprydding og evaluering av forestillingen.
  • Oppgaver i forbindelse med covid-19 og smittevern.

Praktisk informasjon:

Ungdom fra 16 (fra året du fyller 16) år og opp til 26 år kan søke om bli å praktikant. NMF dekker kost, losji og reise etter avtale, som praktikant mottar du praktikant/lærlinglønn etter avtale, samt en attest for bestått program. Praktikanter må fremvise gyldig politiattest.

Praktikantene må være tilstede på følgende:

 • Digital samling 1 – 16.06.2021 klokken 18-20
 • Digital samling 2 – 20.06.2021 klokken 18-20
 • En dags samling i forkant av det SommerPULSE arrangementet du har søkt på.
 • Gjennomføring av SommerPULSE arrangementet du har søkt på.

Årets SommerPULSE arrangement gjennomføres på følgende steder:

 • Bergen: Uke 27 (6. – 9. juli) Åsane kulturhus: Åsane senter 52
 • Ålesund: Uke 31 (2. – 5. august)
 • Skien: Uke 31 (2. – 4. august + muligheter for ekstra dag 5.august)
 • Oslo og omegn: Fra uke 32 (Dato kommer)
 • Stjørdal: Uke 32 (12. – 14. august)

Dato for fysisk samling i forkant av lokalt SommerPULSE får du av din lokale arrangør.
Vi tar forbehold om at ting kan endres eller avlyses på bakgrunn av korona restriksjoner.

Har du spørsmål angående søknaden eller praktikantprogrammet, send epost til Feriepulse@musikkorps.no eller kontakt Sofia Mahan på tlf. 45 25 55 08.