Vi ser særlig etter kandidater med digital og/eller musikkfaglig kompetanse og som har erfaring fra frivillig arbeid.

På Finn.no kan du lese utlysingsteksten og søke. 

Samarbeidsprosjektet PULSE ønsker å spre kunnskap om effekten av deltakelse i musikkaktivitet og helse. Dette gjør vi blant annet gjennom videreutvikling av digitale læringsplattformer, tilby kompetansehevende verktøy til korps-/band-ledere lokalt, og samhandling internt i og mellom NMF og FBF og med eksterne partnere.